Persondatapolitik

Persondatapolitikken
Persondatapolitikken er gældende for de personoplysninger jeg indsamler via min side skrabekort.dk og oplysninger du afgiver til skrabekort.dk når du besøger hjemmesiden eller kontakter mig på mail.

Dataansvarlig
Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver er Casper Christensen.

Du kan henvende dig vedr. persondata til:
CC Works
Industrivej 21
4000 Roskilde
Mail: hej@skrabekort.dk

Hvilke oplysninger
Jeg indsamler personoplysninger når du besøger hjemmesiden, skrabekort.dk, og yderligere oplysninger når du foretager et køb eller opretter en konto i shoppen. Jeg indsamler desuden personoplysninger når du kontakter mig på mail.

Besøger du skrabekort.dk indsamler jeg data om din adfærd og dit brug af hjemmesiden. Det kan være information om hvilke sider på skrabekort.dk du har besøgt, hvor længe du har besøgt dem, hvilke benyttede søgetermer, demografi mm. Jeg indsamler desuden information om tekniske forhold, som f.eks. browsertype, styresystem, skærmopløsning mm.

Formål
Formålet med indsamlingen af data er at kunne optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden, men også for at kunne foretage personlig og målrettet markedsføring via Google og sociale medier, såsom på Facebook og Instagram. Desuden vil nogle oplysninger være relevante for at kunne udnytte hjemmesidens funktioner fuldt ud.

Oplysninger ved oprettelse af konto
Ved oprettelse af kundekonto registreres i første omgang kun navn og mailadresse. Det er herefter muligt at indtaste adresseoplysninger til kontoen. Formålet med indsamlingen til kundekonto er at gøre det lettere at foretage et køb, at give adgang til funktioner som ordreoversigt og flere forsendelsesadresser, samt for at kunne sende nyheds- og tilbudsmails. Derudover er formålet også at optimere og målrette indholdet på siden og i nyhedsbreve.

Oplysninger ved køb
Ved køb på skrabekort.dk foretages registrering af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, foruden de indsamlede data som er beskrevet ovenfor. Formålet med indsamlingen er at kunne opfylde aftalen der indgås ved ordreafgivelsen. Det er nødvendigt at registrere oplysningerne for at kunne levere ordren til dig, og for at kunne administrere dine rettigheder i forbindelse med eventuel fortrydelse eller reklamation. Derudover er det nødvendigt for at overholde lovkrav, der er omkring bogføring og regnskab.

Videregivelse af persondata
Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og ordrenummer videregives til den transportør, der skal levere din ordre.

Jeg overlader persondata til eksterne samarbejdspartnere. Disse virksomheder er databehandlere og behandler data, som jeg er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med mig, og er underlagt fortrolighed herom. Først og fremmest overlades data til tekniske samarbejdspartnere, som forestår drift, udvikling og hosting af servere og hjemmeside. Derudover overlades data til samarbejdspartnere i forbindelse med udsendelses af nyhedsbreve, personalisering af hjemmesidens indhold, markedsføring, samt til kommunikation via mail og chat.

Indsigt
Hvis du ønsker at vide hvorvidt jeg behandler oplysninger om dig kan du til enhver tid forespørge om dette ved henvendelse på mail: hej@skrabekort.dk

Hvis jeg opbevarer oplysninger om dig kan du få oplyst hvilke oplysninger det drejer sig om, formålet med dette, modtagere af oplysningerne, samt oplysninger om hvor disse stammer fra.

Din indsigtsforespørgsel vil blive besvare indenfor 4 uger, i et letforståeligt og overskueligt format. Vær opmærksom på at jeg kan bede om at du dokumenterer at du rent faktisk er den person, som du udgiver dig for at være, for at få udleveret informationerne.

Berigtigelse
Hvis oplysninger er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med reglerne, vil jeg naturligvis slette eller berigtige oplysningerne på din anmodning. Jeg vil ligeledes underrette eventuelle tredjemandsdatabehandlere om at berigtige eller slette disse oplysninger i tilfælde af at dette ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt. Mange oplysninger angivet i forbindelse med oprettelse af kundekonto kan du selv ændre eller slette ved at logge ind på kontoen på skrabekort.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan tilbagekalde samtykke til registrering. Dette kan typisk være samtykke givet i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve eller data indsamlet i forbindelse med oprettelse af kundekonto. Tilbagekaldelse af samtykke til nyhedsbreve kan altid gøres via et link i de modtagne mails, eller ved henvendelse på kontaktoplysningerne angivet ovenfor.

Retten til at blive glemt
Du har i visse tilfælde ret til få slettet oplysninger, såfremt du ønsker det. Dette gælder i de tilfælde hvor jeg ikke har et retsgrundlag til at fortsætte behandling af dine personoplysninger efter du har tilbagekaldt dit samtykke.

Du kan ikke altid forlange oplysninger slettet, da der kan være lovhjemmel for at registreringen bør fortsætte. Det kan være for at kunne opfylde forpligtelserne overfor dig som kunde, ved eksempelvis reklamation, eller for at overholde loven i forhold til bogføring.

Retten til kontrol over egne data
Du har ret til kontrol over egne data. Dette benævnes som retten til dataportabilitet. Du kan ved henvendelse få udleveret data i maskinlæsbart format, og du har ret til at viderebringe disse til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har ret til, til enhver tid, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som jeg indsamler til brug for at forbedre funktioner på siden og opbygningen heraf. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er jeg ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre der kan påvises lovlige grunde til fortsat at behandle disse.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over behandlingen af dine personoplysninger.

Sletning
Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev slettes såfremt du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er anden hjemmel til fortsat behandling af disse data.

Oplysninger indsamlet ved afgivelse af ordrer, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og oversigt over købte varer, opbevares i minimum 5 år.

Oplysninger indsamlet via Google om din adfærd på og brug af skrabekort.dk slettes automatisk efter 26 måneder (2 år og 2 måneder).

Sikkerheden
Jeg har taget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Ændringer af persondatapolitik
Skrabekort.dk er berettiget til, til enhver tid, at foretage ændringer i persondatapolitikken. Du vil altid kunne tilgå den sidst opdaterede version af persondatapolitikken via vores side på skrabekort.dk/persondatapolitik

Ændringer i persondatapolitikken vil desuden blive meddelt i vores nyhedsmails.

Version
Dette er version 2 af skrabekort’s persondatapolitik, dateret d. 28. oktober 2020